XI-13-404-140/2017 – Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Грачаничке до улице Ослобођења у Панчеву