XI-13-404-149/2017 – ОШ „Ђура Јакшић“ Панчевo – инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали).