XI-13-404-96/2017 -Редовно и интервентно одржавање јавног осветљења града Панчева и насељених места града Панчева.