1. Маја 95, Глогоњ

Основни подаци

  • Улица: 1. Маја
  • Број: 95
  • Насељено место: Глогоњ
  • Зона: Трећа
  • Површина: 50,50 m²
  • Закупљено: Да
  • Делатност: Магацин