6. Октобра 15, Панчево

Основни подаци

  • Улица: 6. Октобра
  • Број: 15
  • Насељено место: Панчево
  • Зона: Прва
  • Површина: 20,94 m²
  • Закупљено: Не
  • Делатност: Трговинска