Марка Краљевића 18, Панчево

Основни подаци

  • Улица: Марка Краљевића
  • Број: 18
  • Насељено место: Панчево
  • Зона: Друга
  • Површина: 17,61 m²
  • Закупљено: Да
  • Делатност: Трговинска