Новосељански пут бб, Панчево

Основни подаци

  • Улица: Новосељански пут
  • Број: бб
  • Насељено место: Панчево
  • Зона: Трећа
  • Закупљено: Не