Светозара Милетића 11, Панчево

Основни подаци

  • Улица: Светозара Милетића
  • Број: 11
  • Насељено место: Панчево
  • Зона: Прва
  • Површина: 83,22 m²
  • Закупљено: Не
  • Делатност: Трговинска