Актуелни радови у Амбуланти „Долово“ у МЗ“Долово“ (друга фаза)

Радови на реконструкцији амбуланте у Долову који су обухваћени уговором се односе на замену електроинсталација, водоводних и канализационих инсталација, термомашинских инсталација као и инсталирање система противпожарне заштите ( хидрантска мрежа и јављачи пожара). Грађевинско занатским радовима су обухваћени глетовање И бојење зидова, замена спољне столарије и израда спуштеног плафона у улазном холу.
Водовод И канализација: Уграђена је хидрантска И санитарна мрежа у објекту. Остаје још повезивање на спољну мрежу и испитивање исте.
Када су Грађевинско занатски радови у питању приводи се крају уградња спољне столарије. Демонтиран је дашчани плафон и монтиране су противпожарне гипсане плоче. У току је завршна припрема зидова и плафона за глетовање И кречење објекта. Радови на Електроинсталацијама су у току и завршен је већи део планираних радова.