Дечије одмаралиште на Дивчибарама, после реновирања, спремно да угости основце и предшколце са територије Града Панчева

Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама је спремно да поново прими и угости основце и предшколце из Панчева и околних места од петка 19. октобра 2019. године.

Последња летња смена сезоне 2017/18. у дечијем одмаралишту на планини Маљен, реализована је у термину од 17.  до 24. августа 2018. године. Након тога, током септембра и почетком октобра у одмаралишту је обављено више радова на текућем и инвестиционом одржавању објекта (комплетна реконструкција појединих санитарних чворова, контрола термо-техничких постројења, кречење и уређење унутрашњих просторија објекта, комлетна замена дотрајалих кревета и мадраца у собама, замена трпезаријских столица и столова…).

Током обављања ових радова на одржавању објекта, паралелно су текле и припреме за отпочињање нове сезоне. Припремљен је предлог плана коришњења и распореда термина – смена за нову – текућу – школску 2018/19. годину. Овај радни матерјал је након достављања Активу директора Основних школа са териорије Града Панчева и предшколске установе, враћен Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево, са попуњеним, прелиминарним резервацијама, које ће свака школа или установа са територије Града, потврдити на још једном заједничком састанку са активом директора, који ће се одржати средином октобра 2018. године, непосредно пре отпочињања рада одмаралишта.

Овогодишња сезона ће према плану, отпочети у петак 19. октобра 2018. год. Прва група ученика која ће користити услуге одмаралишта на планини Маљен биће ученици Основне школе „Свети Сава“ из Панчева.