Генерални урбанистички план Панчева и Стратешка процена на поновљеном јавном увиду

Нацрт Плана Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Панчева и Измене и допуне Стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана града Панчева на животну средину на поновљеном јавном увиду

Поновљени јавни увид Плана и Стратешке процене, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17. јануара 2020. године.

Наведени плански документи, биће изложени на поновљени јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као  и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити  путем телефона 013/353-304

План и Стратешка процена ће бити доступни  јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе у току трајања поновљеног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево. Евидентиране  примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената и Стретешке процене биће организована дана 22. јануара 2020.године у 13:30 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 07. фебруара 2020. године, са почетком у 13:30 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Одговорни урбаниста: Оливера Драгаш, дипл.инж.арх.