Измене и допуне Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса „Бела Анта“ у Долову на раном јавном увиду

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју Бела Анта у Долову ( у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 1. до  15. марта 2019. године, у згради Градске  управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4,  26000 Панчево, у  холу на шестом спрату,  као  и у канцеларији 609, сваког радног дана  од 10 до 13 часова.

Све информације у вези са огласом могу се добити  путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  раног јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

http://www.pancevo.rs/usluge/javne-rasprave/

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе  у  току  трајања раног  јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево. Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу   утицати  на  планска  решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.