Измене и допуне Плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву – рани јавни увид

У јавним гласилима оглашено је излагање на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне  регулације  подручја „Мали Рит“  у Панчеву у трајању од 15 дана који почиње 5. октобра 2018.

Плански документ ће бити изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчево, ул. Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9-15 часова.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

План израђује Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, водећи планер – Оливера Драгаш, дипл.инж.арх.