Измене и допуне Плана генералне регулације Качаревa на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Качарево на раном јавном увиду

 

Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај излаже на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Качарево (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 13. септембра 2019. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона (013) 353 304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Водећи планер – Петар Петровић, дипл. инж. грађ.