Измене и допуне Просторног Плана општине Ковачица

У току је излагање на раном јавном увиду Измене и допуне Просторног Плана општине Ковачица (у даљем тексту Измене и допуне Плана) у трајању од 15 дана, од 20. септембра 2018. до 4. октобра 2018. године.

 

Измене и допуне Плана биће изложене на рани јавни увид у просторијама зграде Општине Ковачица, Ул. Маршала Тита бр. 50, 26210 Ковачица, у холу на другом спрату и у канцеларији бр. 29 зграде Општина Ковачица, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

План је доступан јавности и у дигиталном облику, у току трајања раног јавног увида, на званичној интернет страници Општине Ковачица:

http://kovacica.org/2018/09/19/rani-javni-uvid-planskih-dokumenata/

Примедбе и сугестије на изложене Измене и допуне Плана заинтересована правна и физичка лица могу поднети у писаном облику на писарници Општине Ковачица, Ул. Маршала Тита бр. 50 у Ковачици, у току трајања раног јавног увида.

Све информације могу се добити преко телефона (013) 661-122, локал 123.

 

План израђује Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, водећи планер – Бела Каић, дипл.инж.машин.