Јавна презентација Урбанистичког пројекта цикломотела у Панчеву

У току је јавна презентација Урбанистичког пројекта цикломотела на катастарској парцели бр. 6623/31 К.О. Панчево, у Панчеву, у трајању од 7 дана  почев од 19. октобра 2018.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9-15 часова.

Урбанистички пројекат је доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева:

http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2018/10/17.8.18.-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD-CIKLOMOTEL-tekst-za-UP.pdf

http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/up-za-izgradnju-ciklomotela-katastarskoj-parceli-br-6623-31-k-o-pancevo/

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Водећи урбаниста је Оливера Драгаш, дипломирани инжењер архитектуре