Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву, у скупштинској процедури

Након одржане јавне седнице Комисије за планове 10. октобра 2018. и поступања по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта плана и закључку градске Комисије за планове, „Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву“, упућен је у Скупштини Града Панчева на даљу процедуру усвајања.  

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Водећи планер је Душица Черницин, дипломирани инжењер архитектуре