Нацрт Измена плана за Северну индустријско – пословно – производну  зону II у Панчеву на јавном увиду

Излаже се на  јавни увид Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно – производне зоне 2 у Панчеву  (у даљем тексту План).

Јавни увид Плана трајаће 15 дана и то почев од 20. новембра 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са планом могу се добити путем телефона (013) 353 304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева:

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе  у  току  трајања   јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево. Евидентиране примедбе и  сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована дана 1. децембра 2020. године у 13 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 11. децембра 2020. године, са почетком у 13 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Ђурица Доловачки, дипл.пр.планер