Нацрт измена плана за Комплексе посебних намена у Панчеву на јавном увиду

Јавни увид Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву.

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе Панчева, оглашава јавни увид Нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву (у даљем тексту План).

Јавни увид Плана трајаће 15 дана и то почев од 10. новембра 2022. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана, од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева:

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 30. новембра 2022. године, са почетком у 13 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Петар Петровић, дипл. инж.грађевине