Нацрт Плана дела блока 089 у Панчеву на јавном увиду од 15. маја 2020.

Јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације дела блока 089 у насељеном месту Панчево, у трајању од 30 дана, почеће 15. маја 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована 26. маја 2020. године у 13:00 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 23. јуна 2020. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево. Одговорни планер је Оливера Драгаш, дипл. инж. арх.