Нацрт Плана детаљне регулације унутрашњег дела блока 113 (Котеж I) Панчево, на јавној седници Комисије за планове

Јавна седница Комисије за планове о Нацрту Плана детаљне  регулације унутрашњег дела блока 113 (Котеж I) у насељеном месту Панчево биће одржана у уторак 5. марта 2019. године, са почетком у 13 часова, у  Малој сали зграде градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4,  26000 Панчево.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.