Нацрт Плана генералне регулације Качарева на јавној комисији за планове 19. маја 2020.

Измена термина одржавања јавне седнице комисије за планове града Панчева за Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Качарево

Уместо оглашеног термина јавне седнице наведеног планског документа за 24. март 2020. године, објављеном у локалном листу „Панчевац“ и дневном листу „Данас“, заказан је нови термин јавне седнице Комисије за планове града Панчева за 19. мај 2020. године, са почетком у 13 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево. Одговорни планер: Петар Петровић, дипл.грађ.инж.