Нацрт Плана „Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Панчева“ – на јавном увиду

У току је јавни увид Нацрта Изменa и допунa Генералног урбанистичког плана града Панчева, који је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Јавни увид Нацрта Изменa и допунa Генералног урбанистичког плана града Панчева у трајању од 30 дана, започиње 8. новембра 2019. године.

Плански документ ће бити изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9-15 часова.

План је доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева:

http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/javni-uvid-izmena-i-dopuna-generalnog-urbanistickog-plana-panceva/

За пружање информација у вези са наведеним плански документом заинтересовани се могу обратити Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне послове Града Панчева, путем телефона (013) 353-304.

Представници обрађивача плана – ЈП „Урбанизам“ Панчево – даваће обавештења везано за плански документ за време трајања јавног увида, сваког петка, у времену од 11 до 12 часова.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована 18. новембра 2019.године у 13 часова, у малој сали зграде градске управе, града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 17. децембра 2019. године, са почетком у 13, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Водећи планер: Оливера Драгаш, дипл.инж.арх.