Нацрт измена плана за Јабуку на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Јабука на јавном увиду

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Града Панчева излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Јабука (у даљем тексту план).

Јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 26. маја 2023.године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана  од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са планом могу се добити  путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе  у току  трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 14. јуна 2023. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Душица Черницин, дипл.инж.арх.