Нацрт Плана за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село на јавној комисији за планове 19. маја 2020.

Измена термина одржавања јавне седнице комисије за планове града Панчева за Нацрт Плана детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село

Уместо оглашеног термина јавне седнице наведеног планског документа за 24. март 2020. године, објављеном у локалном листу „Панчевац“ и дневном листу „Данас“, заказан је нови термин јавне седнице Комисије за планове града Панчева за 19. мај 2020. године, са почетком у 13 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево. Одговорни планер: Петар Петровић, дипл.грађ.инж.