Обилазак Балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП“ Младост“ – Панчево

У петак 31.03.2017. године Балон халу спортске намене над отвореним базеном ЈКП“ Младост“ – Панчево,обишли су директор Управе за капитална улагања АП Војводине Недељко Ковачевић,градоначелник Панчева Саша Павлов и директорка ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Маја Витман.

Предвиђени радови су обухватали:
Израда техничке документације пресостатичке Балон хале и извођење радова на Балон хали. Радови су финансирани средствима Управе за капитална улагања АП Војводине.
За потребе добијања дозволе за постављање пресостатичког прекривача која прекрива отворени олимпијски базен било је неопходно пре почетка извођења радова израдити потребну техничку документацију. Рок за израду техничке документације био је 19 дана. Пре достављања техничке документације надлежном секретаријату,стручни тим ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево је са техничком контролом учествовао у корекцији исте. Након добијања неопходних дозвола кренуло се са извођењем радова.
Балон хала је пресостатичка конструкација која прекрива отворени олимпијски базен, што омогућава да се Балон хала током сезоне у зависности од услова монтира и демонтира. Укупна површина хале је 1740 м2, габарита 57,9 џ 28,5м с тим што је у једном делу габарит проширен за 3 метра како би хала обухватила и трибине. Висина хале је 10 метара. Објекат има приступ споља као и тунел„топлу везу“ са постојећим затвореним базеном. Тунел „топла веза“ се греје помоћу два електро – калорифера. На местима приступа су Карусел врата а хала је обезбеђена и такозваним паник вратима за излаз у случају опасности.
Грејање Балон хале се остварује термогенератором који удувава ваздух из спољне околине и као такав,загрејан или не, формира надпритисак потребан за стабилност хале. Базен се греје системом ваздушног грејања директним загревањем ваздуха на пројектовану температуру од 28 степени у простору базена. Температура воде је 26 степени.
Унутрашња расвета је предвиђена са потребним бројем рефлектора којих је 18 распоређених на 6 носача.
Наведени радови су износили 19.872.000,00 динара са ПДВ-ом , и финансирали су се средствима Управе за капитална улагања АП Војводине.
Поред наведених средстава које је обезбедила Управа за капитална улагања АП Војводине , за потребе функционисања пресостатичког прекривача која прекрива отворени олимпијски базен, Град Панчево је финансирао радове на изградњи и реконструкцији пратеће инфраструктуре (гас,струја,атмосферска канализација) у износу од 1.641.600,00 динара са ПДВ-ом.
Осим ових радова у предходном периоду Град Панчево је уложио око 6.000.000,00 динара за потребе обнове машинске собе у затвореном базену.
https://youtu.be/9-SPm3Xthg8