Одлука о избору корисника за постављање билборда у Граду Панчеву

На основу члана 28. Одлуке о постављању средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ 70/20, 8/21,19/21), члан 4 став 10 Јавног конкурса за постављање билборда у граду Панчеву,  након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за избор корисника за постављање средстава за оглашавање на површинама јавне намене дана 8. јула 2022. године, Комисија за избор корисника доноси следећу:

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ КОРИСНИКА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 Бира се понуђач „ПЕЦА АУТОМОБИЛИ“ Д.О.О. са седиштем у Панчеву, у улици Јабучки пут 43,  ПИБ 105457864, МБ 20388536, учесник на конкурсу  чија је понуда једина исправна и благовремена и   исти  се сматра најповољнијим понуђачем,  за корисника за постављање средстава за оглашавање на површинама јавне намене на основу јавног конкурса који је објављен у недељном листу Панчевац и на званичној презентацији ЈП “Урбанизам“ Панчево, дана 24. јуна 2022. године.

Понуда учесника Јавног конкурса из чл.1 ове одлуке односи се на постављање „Пакета“ који се састоји од 4 билборда са лед панелом димензија 4,00 x 3,00 m на следећим локацијама:

  1. Угао Милоша Требињца и ул. Милоша Обреновића (испред кућног броја 14. У ул. Милоша Требињца, зона 2, означен као ЛБ 1)
  2. Улица Ослобођења, посматрано из правца Ружине улице, непосредно испред раскрснице са кружним током са леве стране, зона 2 ,означен као ЛБ 2
  3. Улица Светог Саве, на разделном острву наспрам кућног броја 19, зона 2 , означен као ЛБ 3
  4. Улица Милоша Обреновића, испред кућног броја 33 , зона 4, означен као ЛБ 9

Укупан износ накнаде за постављање средстава за оглашавање за предметни „Пакет“ на годишњем нивоу износи  300.000,00  динара без ПДВ-а, односно 360.000,00 динара са ПДВ-ом.

Председник Комисије за избор корисника за постављање средстава за оглашавање  на површинама јавне намене: Милан Балчин, дипл. правник