Одржавање општинских путева на територији града Панчева и улица са савременим коловозом у насељеном месту Панчеву

У току су радови на одржавању општинских путева на територији града Панчева и улица са савременим коловозом у насељеном месту Панчеву.