Нацрт плана дела блока 089 у Панчеву, на поновљеном јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације дела блока 089, у насељеном месту Панчево, излаже се на поновљени јавни увид (у даљем тексту План).

Поновљени јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 31. јула 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на поновљени јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању поновљеног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева:

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања поновљеног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената, биће организована 5. августа 2020. године у 13:00 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 18. августа 2020. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни планер је Оливера Драгаш, дипл. инж. арх.