План детаљне регулације дела блока 089 у Панчеву, на раном јавном увиду

План детаљне регулације дела блока 089 у насељеном месту Панчево, на раном јавном јавном увиду (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 29. марта 2019. до 12. априла 2019. године, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова.

Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона (013) 353 304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

http://www.pancevo.rs/usluge/javne-rasprave/

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Водећи планер – Оливера Драгаш, дипл. инж. арх.