План генералне регулације Качарева на јавном увиду

Јавни увид Плана генералне регулације насељеног места Качарево, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 14. фебруара 2020. године.

Наведени плански документ, који је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована 25. фебруара 2020.године у 13:00 часова, у Малој сали, зграде градске управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 24. марта 2020. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће се огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Oдговорни урбаниста: Петар Петровић, дипл. инж. грађ.