План и стратешка процена за ветроелектране на подручју Банатског Новог Села и Качарева на јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „WV NBT WIND 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „WV NBT WIND 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева на животну средину, на јавном увиду

Секретаријат за урбанизам грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева, излаже на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „WV NBT WIND 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева (у даљем тексту: План) и Извештај о  стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „WV NBT WIND 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева  на животну средину (у даљем тексту Стратешка процена)

Јавни увид Плана и Стратешке процене, трајаће 30 дана и то почев од 24. фебруара 2023. године.

Наведени плански документи, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са Планом и стратешком проценом могу се добити путем телефона (013)353-304.

План и Стратешка процена ће бити доступни јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложених планских докумената биће организована 16. марта 2023. године у 13:00 часова, на IX спрату зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 28. марта 2023. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчеви ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Оливера Радуловић, дипл. инж. електротенике