План и стратешка процена за „Ветропарк 1“ на територији Банатског Новог Села, Качарева и Панчева на јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „ВЕТРОПАРК 1″ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, Качарево и Панчево на територији града Панчева и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „ВЕТРОПАРК 1″ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, Качарево И Панчево на територији града Панчева на животну средину, на јавном увиду

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе Града Панчева излаже на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „ВЕТРОПАРК 1″ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, Качарево И Панчево на територији града Панчева (у даљем тексту План) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „ВЕТРОПАРК 1″ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, Качарево и Панчево на територији града Панчева на животну средину (у даљем тексту Стратешка процена).

Јавни увид Плана и Стратешке процене, трајаће 30 дана и то почев од 31. марта 2023. године.

Наведени плански документи, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са планским документима, могу се добити путем телефона (013) 353-304.

План и Стратешка процена ће бити доступни јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената и Стратешке процене биће организована 18. априла 2023. године у 12:30 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 09. маја 2023. године, са почетком у 13 часова, у сали на деветом спрату зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Петар Петровић, дипл.инж.грађ.