План Нова депонија у Панчеву и Стратешка процена на поновљеном јавном увиду

Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево и Стратешка процену утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево, на животну средину              

Поновљени јавни увид Плана и Стратешке процене, трајаће 15 дана и то почев од 17. јануара 2020. године.

Наведени плански документи биће изложени на поновни јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона (013) 353-304

План и Стратешка процена ће бити доступни јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе у току трајања поновљеног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената и Стратешке биће организована дана 22.01.2020.године у 13 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 07.02.2020. године, са почетком у 13 часова, у  Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Одговорни урбаниста Весна Суботић, дипл. инж. хортикултуре.