План за блок 014 у Панчеву, на скраћеном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације блока 014, у насељеном месту Панчево, на скраћеном јавном увиду

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, градске управе Града Панчева, излаже на скраћени јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације блока 014, у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План).

Скраћени јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 4. марта 2022.године.

Наведени плански документ, биће изложен на скраћени јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана  од 10:00 до 13:00 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању скраћеног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања скраћеног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране  примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 23. марта 2022. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево. 

Одговорни урбаниста: Душица Черницин, дипл.инж.арх.