План за доградњу и реконструкцију далековода 110KV, на територији Града Панчева, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију далековода 110KV број 151/2, Трафо станица Панчево 2 – Трафо станица Алибунар, деоница од Трафо станице Панчево 2, до стуба број 99 на, територији града Панчева на раном јавном увиду

Рани јавни увид наведеног Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17. јануара 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске  управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у  холу на шестом спрату,  као  и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити  путем телефона (013) 353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе у току трајања раног  јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево. Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу утицати на планска решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Одговорни планер: Оливера Радуловић, дипл.инж.ел.