План за градски стадион у Панчеву на јавном увиду

 Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Градски стадион“  у  Панчеву (зона 2.15) на јавном увиду

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву (зона 2.15),  у даљем тексту: План.

Јавни увид Плана, трајаће 30 дана и то почев од 1. априла 2022. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити  путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева:

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Плана биће одржана 19. априла 2022. године, са почетком у 13:00 часова, у  Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седница Комисије за планове биће одржана 12. маја 2022. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево. 

Одговорни урбаниста: Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.