Измене плана за северну индустријску зону 2 у Панчеву на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско – пословно – производне зоне 2 у Панчеву на јавном увиду

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај градске управе Панчево излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско – пословно – производне зоне 2 у Панчеву  (у даљем тексту План).

Јавни увид Плана  трајаће 30 дана и то почев од 3. фебруара 2023. године.

Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана  од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити  путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.  Евидентиране  примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског документа биће организована дана 23. фебруара 2023. године у 13:00 часова, у сали на деветом спрату зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седницa Комисије за планове биће одржана 7. марта 2023. године, са почетком у 13:30 часова, у  Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Ђурица Доловачки, дипл.пр.планер