Измена плана за северну индустријску зону 2 у Панчеву на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву, на раном јавном увиду

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе Панчева излаже на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 16. септембра 2022. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са Планом, могу се добити путем телефона: (013) 353 304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева:

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Ђурица Доловачки, дипл. прос.планер