План за изградњу ветроелектране у Банатском Новом Селу, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу ветроелектране – БНС – на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, на територији града Панчева, на раном јавном увиду

Град Панчево, излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу ветроелектране – БНС-на подручју катастарские општине Банатско Ново Село  на територији града Панчева  (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана трајаће 15 дана и то почев од 9. јула 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид,  у згради Градске  управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 – 4, 26000 Панчево, у  холу на шестом спрату, као  и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са Планом  могу се добити  путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе  у  току  трајања раног  јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу   утицати  на  планска  решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Оливера Радуловић, дипл.инж.ел.