План за „Ветропарк 1“ на подручју Банатског Новог Села, Качарева и Панчева на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу ветроелектране „Ветропарк 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, Качарево и Панчево на територији града Панчева, на раном јавном увиду

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, излаже на рани јавни увид „План детаљне регулације за изградњу ветроелектране „Ветропарк 1“на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, Качарево и Панчево на територији града Панчева“ (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 17. децембра 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева:

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу   утицати  на  планска  решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Петар Петровић, дипл.инж.грађ.