Презентацијa Сектора за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ЈП „Дирекција за изградњу Панчева“ Панчево и могућности обављања стручних послова за потребе других локалних самоуправа