Процедура рада са странкама

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево – процедура рада са странкама

 

  • радно време са странкама је сваког радног дана (од понедељка до петка), од 11:00 од 13:00 сати;
  • пријем странака се врши у холу зграде,
  • састанци са странкама се организују у холу зграде или у сали за састанке у приземљу (канцеларија 106)

 

Странке најљубазније молимо, да све своје захтеве и евентуална питања, уколико су у могућности, упућују путем:

  • електронске поште:    pisarnica@urbanizam.pancevo.rs
  • регуларне поште на адресу: Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, ул. Карађорђева 4, 26000 Панчево,
  • телефона: (013) 2190 300,