Промена пословног имена и седишта предузећа

Јавно предузеће “ Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, променило је име у Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Извршена је и измена скраћеног назива. Уместо назива ЈП „Дирекција“ Панчево, сада скраћени назив гласи: ЈП „Урбанизам“ Панчево

Такође је измењено и седиште предузећа: уместо раније адресе Панчево, Змај Јове Јовановића 6, сада је седиште на следећој адреси: Панчево, Карађорђева 4

Матични број, ПИБ, претежна делатност и рачун код пословне банке остали су непромењени.