Радови на редовном одржавању путева и улица у Панчеву, крајем јула 2018.

У оквиру радова на редовном одржавању путева и улица у граду Панчеву, у периоду од 16. до 25. јула 2018. године, извршени су следећи радови:

 

  • Насипање и равнање улица: Преспанска, Власинска, Скадарска, Иве Курјачког и Охридска
  • Уређење градског трга и парка
  • Уређење путних прелаза у улици Козарачкој старој и Скадарској – кошење траве
  • Поправка отећења на коловозу општинског пута бр.5 Панчево – Долово (крпљење ударних рупа)
  • Уређење одводних јаркова на општинском путу бр.3 Омољица – Иваново
  • Радови на редовном одржавању вертикалне сигнализације и светлосне саобраћајне сигнализације – семафора
  • Радови на редовном одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације: обнављање ознака на општинском путу бр.1 деоница Панчево – Старчево, као и обнављање ознака у улицама централне зоне града.