Редовно одржавање просека Улице Јоакима Вујића у МЗ Стрелиште – обилазак радова

У присуству медија и представника МЗ „Стрелиште“ , у понедељак 27.03.2017. радове на редовном одржавању просека Улице Јоакима Вујића обишла је директорка ЈП „Дирекција за изгрању Панчева“ Панчево Маја Витман.
Радови у просеку Улице Јоакима Вујића изводе се кроз редовно одржавање улица у граду. Дужина трасе улице је 345м, ширина саобраћајнице 4,0м. Кроз редовно одржавање у улици Јоакима Вујића обухваћени су радови на ископу замљаног материјала у пуној шитрини саобраћајнице, израда амортизујућег слоја од песка дебљине 30цм и израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата дебљине 30цм.
Упоредо са овим радовима спроводи насипање улица у следећим Месним заједницама : КУДЕЉАРСКИ НАСИП , НОВА И СТАРА МИСА , СТРЕЛИШТЕ , ВОЈЛОВИЦА , ГОРЊИ ГРАД , ЦЕНТАР , КАРАУЛА И СКРОБАРА.https://youtu.be/A1YS-zGec8A