Редовно одржавање путева

  • Насипање и равнање улица од несавременог коловоза из домена редовног одржавања несавременог коловоза и улица .
  • Извршено је насипање кам.агрегатом,струганим асфалтом као и равњање попречног профила са транспортом материјала  у  постојећим улицама  у Панчеву), – одржавањe несавремених улица и путева.

Ул. Преспанска

Ул. Власинска

Ул. Скадарска

Ул. Иве Курјачког

Ул. Охридска

 
Ø  Уређење градског трга-парка

Санација ситне камене коцке  10x10x10cm на слоју сејанца,нивелисање  профила градског трга –парка

 

Ø  Ручно кошење траве угао предгледности

Ø  Ручно сечење густог шибља са слагањем на страну

у улици Козарачкој старој –путни пружни прелази

улица Скадарска –путни пружни прелази

 
Ø  Ручно крпљење ударних рупа на коловозу готовом асфалтном масом
Панчево – OP5
 
Ø  Машински ископ одводних јаркова са  уређењем јаркова

Панчево – OP3 (Омољица –Иваново)

 
  • одношење возила и друге активности које су везане за одржавање и заштиту путева, сагласно Закону о безбедности саобраћаја на путевима.
  • Одржавање, постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
  • Одржавање 35 семафорисаних раскрсница у граду Панчеву у функционално исправном и безбедном стању по потреби, замена дотрајалих делова сијалица и остале неиспревне опреме. 24 часовно дежурство