Гимназија «Урош Предић» Панчево

реконструкција кровног покривача, санација степеништа