Дом Културе Банатски Брестовац

реконструкција кровне конструкције замена кровног покривача