Медицинска школа «Стевица Јовановић» Панчево

реконструкција подова, изградња фискултурне сале